Certyfikat obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym

Celem przyznawania certyfikatów jest wyróżnienie i uhonorowanie działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych, a także promowanie przykładów dobrej praktyki w likwidacji wszelkich barier w miejscach użyteczności publicznej, instytucjach publicznych oraz obiektach prywatnych.

Rodzaje certyfikatów:

  1. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo”
  2. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Słuchu”
  3. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Wzroku”

 Certyfikaty przyznawane są na warunkach i zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania certyfikatów obiektom przyjaznym osobom niepełnosprawnym”.

 DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.