Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Celem takiej formy pomocy jest ograniczenie skutków niepełnosprawności mieszkańców Powiatu Polickiego oraz umożliwienie im szybkiego powrotu do aktywności fizycznej, społecznej i zawodowej, poprzez nieodpłatne udostępnienie sprzętu rehabilitacyjnego lub urządzeń pomocniczych.

Z wypożyczalni mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Polickiego którzy:

- posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz zaświadczenie lekarskie, wskazujące na konieczność korzystania z określonego sprzętu,

lub

- nagle utracili sprawność organizmu i są w okresie diagnozowania możliwości oraz potrzeb i jeszcze nie posiadają orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego, a u których korzystanie ze sprzętu potwierdził lekarz rodzinny lub lekarz specjalista.

 

Osoba ubiegająca się o wypożyczenie sprzętu lub urządzeń pomocniczych składa do PCPR w Policach wniosek wraz z załącznikami. Wypożyczenie jest bezpłatnie i odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie a osobą zainteresowaną.

 

Druki wniosków wraz z załącznikami oraz plik z katalogiem sprzętu znajdują się w zakładce PLIKI DO POBRANIA

UWAGA! PCPR w Policach przyjmuje nieodpłatnie pełnowartościowy sprzęt rehabilitacyjny, który będzie przeznaczony do wypożyczenia osobom niepełnosprawnym.