Tłumacz języka migowego

Celem wsparcia jest dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza- przewodnika dla osób niepełnosprawnych wymagających jego pomocy, aby samodzielnie funkcjonować.
O dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż 2% przeciętnego wynagrodzenia za godzinę jej świadczenia.

UWAGA! Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie ze środków PFRON.

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.