Transport

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie świadczy odpłatne usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Powiatu Polickiego. Usługi świadczone są nieregularnie, według potrzeb i na podstawie składanych zamówień.

Do korzystania z usług transportowych uprawnione są osoby, które:
• posiadają orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,
• ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie są w stanie korzystać z przewozów wykonywanych pojazdami komunikacji miejskiej:
  - poruszające się na wózkach inwalidzkich,
  - poruszające się o kulach lub przy pomocy balkonika,
  - niewidome poruszające się przy pomocy „białej laski”

Usługi transportowe realizowane są 7 dni w tygodniu przez całą dobę według kolejności zgłaszanego zapotrzebowania. Zapotrzebowanie na przewóz zgłaszać można w dni powszednie od poniedziałku do piątku, z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem w godzinach od 7:30– 15:00 – telefonicznie pod numerem telefonu 605 313 080.

DRUKI WNIOSKÓW znajdują się w zakładce Pliki do pobrania.