Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ogłasza rekrutację na stanowisko Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza rektutację na stanowisko psychologa.

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na pełnienie funkcji Lidera społecznego, na wykonanie wyżej wymienionej usługi został wybrany Pan Jarosław Malesza, zamieszkały w Szczecinie.

Informacja o wyniku naboru na stanowisko prawnika

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Informuje o wyniku naboru
na stanowisko:  Prawnik

W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została zatrudniona pani Grażyna Turska zamieszkała w Szczecinie, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

                          

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na pełnienie funkcji doradcy zawodowego, na wykonanie wyżej wymienionej usługi została wybrana Pani Maja Kornel, zamieszkała w Szczecinie.