Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Nagrody i wyróżnienia zdobyte przez PCPR Police

 

{galeria}nagrody{/galeria}
30.11.2013r. odbył się mikołajkowy wyjazd integracyjny dla uczestników projektu „po MOC”. W wyjeździe do Zieleniowa uczestniczyło blisko 50 osób - uczestników wraz z dziećmi.

{galeria}wyjazd_mikolajkowy_poMOC_2013{/galeria}
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach wraz z Powiatem Polickim zostało laureatem nagrody "Partnerstwo PO KL". Wyróźnienie zostało przyznane podczas Gali Zachodniopomorskie Magnolie Europejskiego Funduszu Społecznego, zorganizowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecin 30 października 2013 roku.

{galeria}Magnolie_WUP_2013{/galeria}

6 listopada 2013 roku, koło siedziby PCPR Police przy ulicy Szkolnej 2 w Policach, zasadzono magnolię, którą otrzymaliśmy jako nagrodę za nominację w kategorii "Ambasador niepełnosprawnych" w ramach konkursu Zachodniopomorskie Magnolie Europejskiego Funduszu Społecznego.

{galeria}zasadzenie_magnolii_2013{/galeria}

W dniach 3-4 października 2013 roku pracownicy PCPR Police, realizujący pilotażowe wdrażania standardów usług i modeli instytucji pomocy społecznej w projekcie „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” odbyli wizyty studyjne w Jarosławiu i Sanoku, województwo podkarpackie.

{galeria}druga_wizyta_studyjna_isso_2013{/galeria}