Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenia zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej" ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rodzina Razem się Trzyma".

 

 

pdf Informacja o wydłużeniu terminu do złożenia ofert (259 KB)

  pdf Zapytanie ofertowe (3.01 MB)

  document Załącznik 1 Formularz oferty cenowej (875 KB)

   document Załącznik 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (874 KB)

  document Załącznik 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (875 KB)

  document Załącznik 4 RODO (87 KB)

  document Załącznik 5 wzór umowy (909 KB)

  document Załącznik 6 Wzór umowy dane osobowe (888 KB)

pdf ZP/12/2021 unieważnienie postępowania (227 KB)

pdf Pytania i Odpowiedzi do zapytania (373 KB)