Zaproszenie do składania ofert na usługę przeprowadzenia zajęć grupowych rozwijających kompetencje społeczne Uczestników, z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej