ROZPOCZYNAMY NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, że rozpoczęło nabór wniosków w ramach programu „ZAJĘCIA KLUBOWE W WTZ”, finansowanego z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zajęcia odbywać się będą od dnia 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Celem programu jest wsparcie osób niepełnosprawnych w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez prowadzenie przez warsztaty terapii zajęciowej zajęć klubowych jako zorganizowanej formy rehabilitacji. 

Beneficjentami programu są:

  1. Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), które były uczestnikami WTZ i opuściły go w związku z podjęciem zatrudnienia,
  2. Osoby niepełnosprawne, posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne), znajdującej się na prowadzonej przez podmiot prowadzący WTZ liście osób (o której mowa w art. 10f ust. 2a ustawy o rehabilitacji) których zgłoszenie do uczestnictwa w warsztacie zostało zatwierdzone i które nie rozpoczęły terapii w WTZ.

 

Adresatami programu są  podmioty prowadzące warsztaty terapii zajęciowej.

Szczegółowe informacje odnoście programu „Zajęcia Klubowe w WTZ” znajdują się na stronie internetowej:

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-zajecia-klubowe-w-wtz/

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW 

Wnioski w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” dla podmiotów prowadzących warsztaty terapii zajęciowej  można składać  w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2 do dnia 22 listopada 2022 r.

Druki wniosków dostępne są w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA

Wszelkich informacji udziela Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 106.