Projekt "Droga Do Pracy"

PROJEKT "DROGA DO PRACY" PRZEZNACZONY JEST DLA 30 OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Z TERENU 6 POWIATÓW: Miasto Szczecin, polickiego, gryfińskiego, goleniowskiego, stargardzkiego oraz pyrzyckiego. W ramach projektu udzielane jest bezpłatne wsparcie w postaci doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy, warsztatów aktywnego poszukiwania pracy. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt realizowany jest w okresie 01.06.2022 r.-31.11.2022 r.

Regulamin Projektu dostępny jest pod adresem http://www.fundacjanormalnie.pl/index.php/projekty/realizowane-projekty/2-uncategorised/17-droga-do-pracy

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych za pośrednictwem Województwa Zachodniopomorskiego.