Żołnierze przywieźli upominki dla wychowanków polickich Domów Dziecka

Z okazji Dnia Dziecka wychowanków polickich Domów Dziecka odwiedzili żołnierze 12 Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich ze Szczecina, którzy wspólnie z dziećmi i młodzieżą z obu placówek wzięli udział w przygotowanych na ten dzień zabawach i aktywnościach sportowych.

Podczas wydarzenia obecni byli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Policach z Członkiem Zarządu Beatą Chmielewską na czele oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach Beata Karlińska.