Podsumowanie szkoleń , które odbyły się w ramach projektu DeSeR dla opiekunów osób usamodzielnianyc

W ramach projektu DeSeR dla opiekunów osób usamodzielnianych odbyły się w ostatnim czasie cykle szkoleń.

Poniżej kilka informacji podsumowujących

Terminy szkoleń i zakres zagadnień:

 
28-11-2021

 

Na pierwszym szkoleniu wykorzystano prezentację multimedialną, zajęcia prowadzone były także warsztatowo z zaangażowaniem uczestników szkolenia. Omówione zostały następujące zagadnienia:

    Samoocena – od czego zależy i co ją kształtuje.
    Zbyt niska, zbyt wysoka i adekwatne poczucie własnej wartości.
    Przyczyny trudności w pozytywnej autoprezentacji, sposoby radzenia sobie z trudnościami.
    Charakterystyczne zachowania osób z zaniżoną samooceną.
    Jakie negatywne doświadczenia mogą wpływać na niską samooceną?
    Poprawa samooceny – jak to zrobić?
    Przedstawienie swoich mocnych stron – autoprezentacja - praca uczestników.
    Ćwiczenie „Jestem”
    Trening pozytywnego myślenia.

 

2-12-2021

 

Na drugim szkoleniu wykorzystano prezentację multimedialną, zajęcia prowadzone były także warsztatowo z zaangażowaniem uczestników szkolenia. Omówione zostały następujące zagadnienia:

    Umiejętności społeczne – co to takiego?
    Asertywność – style komunikacji – agresywny, pasywny, asertywny.
    Odpowiedź asertywna na krytykę i pochwałę.
    Motywacja - jak odpowiednio wyznaczać cele i je realizować.
    Motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna.
    Jak motywować się w określonych sytuacjach? -zadanie dla uczestników.
    Wyznaczanie celów zgodnie z zasadą SMART – zadanie dla uczestników.

 

19-01-2022

 

Na trzecim szkoleniu wykorzystano prezentację multimedialną, zajęcia prowadzone były także warsztatowo z zaangażowaniem uczestników szkolenia. Omówione zostały następujące zagadnienia:

    Czy stres jest nam potrzebny?
    Jak reaguje organizm na stres – fazy stresu.
    Jak poradzić sobie ze stresem.
    Techniki relaksacyjne jako skuteczne sposoby radzenia sobie ze stresem.
    Omówienie technik relaksacyjnych – przykłady.
    Ćwiczenia relaksacyjne .