GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zaprasza na spotkania Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie.

Spotkania przeznaczone są dla wszystkich osób dorosłych z Powiatu Polickiego, które czują, że doznają jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej).
Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne, do grupy można dołączyć
w dowolnym momencie. Grupa prowadzona jest przez psychologa.
Harmonogram spotkań: 27 stycznia, 24 lutego, 24 marca, 21 kwietnia,
19 maja, 9 czerwca 2022 r. w godzinach 16:00-17:30. Miejsce spotkań: PCPR,
ul. Szkolna 2.
Więcej informacji pod numerem telefonu 603-083-020 w godz. 7:30-18:00 od poniedziałku do czwartku, w piątek od 7:30 do 15:00.