Za nami kolejne zajęcia dla Uczestników Projektu „Rodzina Razem się Trzyma” !

W ostatnim czasie Uczestnicy Projektu wzięli udział w zajęciach grupowych rozwijających kompetencje społeczne rodziców biologicznych.
Dnia 20.11.2021 r. zostały zorganizowane zajęcia grupowe w zakresie zajęć kulinarnych z elementami zarzadzania budżetem. Zajęcia odbyły się w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w pracowni gastronomicznej.
Uczestnicy w pierwszej kolejności wzięli udział części teoretycznej zajęć, gdzie poznali tajniki m.in. w zakresie gospodarności i korzystnego planowania budżetu domowego, a następnie przystąpili do części praktycznej (pewnie tej przyjemniejszej), gdzie wspólnie, wraz z obecnymi dziećmi, przygotowywali posiłek. Wszystkie te czynności odbywały się pod czujnym okiem kucharza prowadzącego zajęcia. Kiedy rodzice przyswajali tajniki gotowania młodsze dzieci miały zapewnioną opiekę.

Przed nami kolejne  zajęcia kulinarne z elementami zarządzania budżetem – ale to już w nowym roku
Poniżej relacja fotograficzna z zajęć.Zajęcia są zrealizowane w ramach Projektu „Rodzina razem się Trzyma” współfinansowanego ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym”, Nr Projektu RPZP.07.06.00-32-K023/20.