KONKURS FILMOWY „Nakręceni EFS-em”

Konkurs dziennikarski polegający na przygotowaniu reportażu, wywiadu  lub innej produkcji (jedynie audiowizualnej) prezentującego uczestników projektu i/lub projektodawców, którzy z sukcesem skorzystali ze wsparcia w ramach projektów RPO WZ lub PO WER/zrealizowali projekt.                     

Celem konkursu jest:

promocja Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w województwie zachodniopomorskim poprzez pokazanie efektów i korzyści z zrealizowanych projektów;

 • przedstawienie w ciekawy i inspirujący sposób, jak środki EFS pozytywnie zmieniają życie osób, które z nich skorzystały
 • podniesienie świadomości wśród mieszkańców województwa w zakresie wykorzystywania środków unijnych,
 • możliwości uzyskania wsparcia ze środków EFS;
 • propagowanie „dobrych praktyk EFS” w województwie zachodniopomorskim;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Unii Europejskiej i promocja programów.

 

Konkurs skierowany jest do mieszkańców województwa zachodniopomorskiego (osoby  fizyczne, pracujące lub uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa zachodniopomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) w poniższych kategoriach wiekowych (wiek liczony będzie na dzień rozpoczęcia przyjmowania zgłoszeń):

 •  osoby w wieku poniżej 18 lat (do dnia poprzedzającego 18 urodziny);
 • osoby pełnoletnie (od dnia ukończenia 18 r.ż.).

 

W konkursie mogą wziąć udział zarówno nieprofesjonaliści jak i twórcy z dorobkiem artystycznym, w tym m.in.: osoby, które uzyskały dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, na założenie własnej działalności gospodarczej, uczestnicy projektów w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz osoby realizujące projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 lub Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Termin nadsyłania prac konkursowych od 30.08.2021 r. do 18.10.2021 r.

 

Autorom najlepszych prac konkursowych zostaną przyznane nagrody w formie kart podarunkowych.

 

Prace konkursowe dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020:

 

    Kategoria do 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

    Kategoria powyżej 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

 

Prace konkursowe dotyczące Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020:

 

    Kategoria do 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

    Kategoria powyżej 18 roku życia:

 • za zajęcie I miejsca: karta podarunkowa o wartości 2 500 zł;
 • 4 wyróżnienia: karta podarunkowa o wartości 500 zł.

 

Lista nagrodzonych autorów prac zostanie opublikowana na stronie internetowej WUP
w Szczecinie www.wup.pl, www.wup.pl/power, www.rpo.wup.pl, w terminie do dnia 12 listopada 2021 roku.

 

Wręczenie nagród – podsumowanie Konkursu - odbędzie się siedzibie Filii WUP w Koszalinie lub w siedzibie WUP w Szczecinie w terminie do dnia 26 listopada 2021 roku.