GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zaprasza na spotkania Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. Spotkania przeznaczone są dla wszystkich osób dorosłych z Powiatu Polickiego, które czują, że doznają jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej).

Uczestnictwo w spotkaniach jest bezpłatne, do grupy można dołączyć w dowolnym momencie.

Harmonogram spotkań: 23 września, 21 października, 18 listopada, 16 grudnia 2021 r. w godzinach 16:00-17:30.

Miejsce spotkań: PCPR, ul. Szkolna 2.

Terminy spotkań na rok 2022 zostaną podane w styczniu przyszłego roku.

Więcej informacji pod numerem telefonu 603-083-020 w godz. 7:30-18:00 od poniedziałku do czwartku, w piątek od 7:30 do 15:00.