Dzień Ofiar Przestępstw oraz związany z nim „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”

W dniu 22 lutego 2021 r. obchodzony jest Dzień Ofiar Przestępstw oraz związany z nim „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” organizowany w dniach od 22 lutego do 28 lutego 2021 r.

Głównym celem tej inicjatywy jest zwrócenie szczególnej uwagi na uprawnienia osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Podobnie jak w latach ubiegłych w organizację „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej i Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, aktywnie włączyli się również prokuratorzy prokuratur okręgu szczecińskiego.

W siedzibie Prokuratury Okręgowej w Szczecinie oraz w prokuraturach rejonowych okręgu szczecińskiego wyznaczeni prokuratorzy będą pełnili telefoniczne dyżury przez cały tydzień roboczy w godzinach od 7.30 – 20.30, włącznie z weekendem w godzinach od 10.00-13.00, w trakcie których pokrzywdzeni przestępstwem, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, będą mogli uzyskać telefoniczne wsparcie oraz informacje na temat przysługujących im uprawnień.  Dokładny grafik dyżurów telefonicznych w prokuraturach okręgowej i rejonowych zamieszczony jest w poniższym linku:

https://www.gov.pl/web/po-szczecin/tydzien-pomocy-osobom-pokrzywdzonym-przestepstwem

Dla Powiatu Polickiego prokuraturą właściwą jest Prokuratura Szczecin-Zachód w Szczecinie.