OGŁOSZENIE O REKRUTACJI NA STANOWISKO PRACY: Dyspozytor usług – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności

Zapraszamy do skłądania ofert w ramach rekrutacji stanowisko Dyspozytora usług – osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności 

w ramach projektu "Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych", realizowanego przez Powiat Policki – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach w ramach Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

  document Ogłoszenie (297 KB)