Otwarcie mieszkania wspomagająco-treningowego w Tanowie

We wtorek, 1 grudnia 2020 r. o godzinie 13.00,  nastąpiło oficjalne oddanie do użytku mieszkania wspomagająco-treningowego w Tanowie.

Powiat Policki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, realizując projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, utworzył mieszkanie dla ośmiu osób – usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej.

Młodzież będzie przygotowywała się w tym miejscu do samodzielnego życia. Naszym celem jest by młodzi ludzie nauczyli się m.in. samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego, poczucia odpowiedzialności czy gospodarowania środkami finansowymi.

Pobyt w mieszkaniu jest nieodpłatny i może zostać przyznany osobie uczącej się, pracującej lub poszukującej pracy.