SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W POLICACH ZAPRASZA NA SPOTKANIA GRUPY WSPARCIA DLA OSÓB DOZNAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ ZAGROŻONYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

 

• Czym jest grupa wsparcia – jest to forma pomocy psychologicznej polegająca na wzajemnym udzielaniu wsparcia – spotykają się tutaj osoby znajdujące się w podobnej sytuacji, mające zbliżone doświadczenia, przeżywające podobne trudności

• Dla kogo jest przeznaczona – dla wszystkich osób dorosłych, które czują, że doznają jakiejkolwiek formy przemocy w rodzinie (psychicznej, fizycznej, seksualnej, ekonomicznej)

• Cele grupy – dzielenie się doświadczeniem, wsparciem emocjonalnym, budowanie siły, podniesienie samooceny, szukanie rozwiązań, nabywanie wiedzy, poznanie osób mających zbliżone trudności

❖ Uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia jest dobrowolne i bezpłatne

❖ Można dołączyć do grupy w dowolnym momencie

❖ W grupie wsparcia obowiązuje zasada dyskrecji

❖ Grupa przeznaczona jest dla mieszkańców Powiatu Polickiego

❖ Grupa prowadzona będzie przez psychologa

SPOTKANIA ODBYWAĆ SIĘ BĘDĄ RAZ W MIESIĄCU W CZWARTEK OD GODZINY 16:00-17:30

MIEJSCE: PCPR W POLICACH UL.SZKOLNA 2, TEL: 603-083-020

HARMONOGRAM SPOTKAŃ: 15 października , 19 listopada, 17 grudnia 2020, 28 stycznia, 18 lutego, 18 marca, 15 kwietnia, 20 maja, 17 czerwca 2021