Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej informuje, że od dnia 4 maja 2020 r. wznawia kontakt osobisty z klientami znajdującymi się w sytuacji kryzysu

Dział Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej informuje, że od dnia 4 maja 2020 r. wznawia kontakt osobisty z klientami znajdującymi się w sytuacji kryzysu.
Na wizytę można umówić się pod numerem:
tel.(91) 42 40 700(wew.102,103,104,105), tel.kom: 603-083-020

Zasady bezpieczeństwa podczas wizyty:
obowiązkowa maseczka dla klienta i pracownika, zachowanie odległości, dezynfekcja powierzchni po każdym kliencie.

Każdy klient proszony będzie o odpowiedź na poniższe pytanie. Odpowiedź twierdząca na którekolwiek z pytań uniemożliwia osobisty kontakt.
Nadal udzielamy wsparcia poprzez kontakt telefoniczny oraz poprzez komunikator Skype.
1. Czy występuje u Pana/Pani przynajmniej jeden z następujących objawów:kaszel, gorączka, duszność ?
2. Czy w ostatnich 14 dniach był Pan/Pani za granicą w regionie,  w którym stwierdzono występowanie koronawirusa SARS-COV-2 ?
3. Czy w ostatnich 14 dniach Pan/Pani kontakt z osobą, która wróciła zaa granicy?
4. Czy w ostatnich 14 dniach miał Pan/Pani kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie koronawirusem SARS-COV-2?
5. Czy w ostatnich 14 dniach Pan/Pani kontakt z osobą przebywającą na kwarantannie (w czasie jej trwania)?
6. Czy pracował Pan/Pani lub przebywał w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-COV-2?