Prowadzimy nabór osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

PCPR w Policach informuje, że nabór wniosków o przyznanie usług Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej dla osób z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym został przedłużony do 31 marca 2020.

Niezbędne druki do wypełnienia i złożenia w siedzibie PCPR znajdują się w linku do druków do pobrania  .