Możliwość elektronicznego składania wniosków do PFRON

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2020 roku wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wnioski o dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można składać w formie elektronicznej w dedykowanym systemie SOW (www.sow.pfron.org.pl) przygotowanym przez PFRON.

 Aby złożyć wniosek w systemie SOW należy posiadać:

  • dostęp do Internetu,
  • konto w Systemie SOW,
  • podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Załączniki do wniosku należy wypełnić i w formie skanu dołączyć do wniosku w systemie SOW.

Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią: 800 889 777 (czynna w dni robocze, godziny 9.00 – 17.00)