Nabór wniosków w programie Aktywny Samorząd, MODUŁ II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 

informuje, że rozpoczęło nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, poprzez dofinansowanie lub refundację kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

  1. opłatę za naukę (czesne),
  2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
  3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego, w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

 

UWAGA!

Termin przyjmowania wniosków w Module II dotyczących roku akademickiego/szkolnego 2019/2020 upływa z dniem 10 października 2019 r.

Wnioski można składać w wersji elektronicznej poprzez platformę SOW dostępną na stronie https://sow.pfron.org.pl/ lub w wersji  papierowej w siedzibie PCPR przy ul. Szkolnej 2.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie PCPR, na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA oraz na platformie SOW.

Do złożenia wniosku w formie elektronicznej wymagany jest kwalifikowany podpis elektroniczny (płatny) lub profil zaufany na platformie ePUAP (darmowy). Informacje oraz wideo poradnik  dotyczący profilu zaufanego można znaleźć TUTAJ >>> 

W przypadku składania  wniosku drogą elektroniczną poprzez platformę SOW załączniki należy pobrać i wypełnione w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Pełną informację na temat rejestracji, funkcjonowania systemu oraz wideo poradniki dotyczące zakładania konta oraz wypełniania i wysyłania wniosków można znaleźć na stronie PFRON >>>  

W przypadku wątpliwość oraz pytań PFRON uruchomił również specjalną infolinię dla osób korzystających z systemu: tel. 800 889 777 (połączenie bezpłatne) w godzinach 9-17.

Pod ten numer należy kierować wszystkie zapytania związane z funkcjonalnością systemu.

 

Więcej informacji można uzyskać Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 2, tel. 91 42 40 700  wew. 107.