Nabór wniosków do programu "Opieka Wytchnieniowa" 2019

Nabór wniosków do programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach  informuje,  że Powiat Policki przystąpił do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2019, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Celem głównym Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,
  2. konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności

 poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

 

W ramach programu członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, mogą starać się o wsparcie w postaci:

  • specjalistycznego poradnictwa psychologicznego,
  • specjalistycznego poradnictwa terapeutycznego,
  • wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji,
  • wsparcia w zakresie nauki rehabilitacji,
  • wsparcia w zakresie nauki dietetyki.

 

Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać do dnia 31 października 2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, w pokoju nr 13.

 Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 2 oraz na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 2, tel. 91 42 40 700 wew. 106.