Nabór wniosków o pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

NABÓR WNIOSKÓW O POMOC W ZAKUPIE WÓZKA INWALIDZKIEGO O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W RAMACH PILOTAŻOWEGO PROGRAMU,,AKTYWNY SAMORZĄD”


Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C, Zadanie 1 pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd”.


Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w Obszarze C, Zadanie 1:
• znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczenie o niepełnosprawności,
• zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
• wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
• dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia i nie pobierających nauki a posiadających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny), potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - nie jest potrzebna pozytywna opinia eksperta PFRON.
Osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione.

Druki wniosków wraz z załącznikami dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Szkolna 2 oraz na stronie internetowej www.pcpr.police.pl w zakładce PLIKI DO POBRANIA.