Nabór do Dziennego Domu Senior + w Policach

Informujemy, iż nabór do Dziennego Domu Senior + w Policach przy ul. Korczaka 17 trwa cały rok.

Dzienny Dom jest czynny od poniedziałku do piątku  w godz. 07.00-17.00. Przeznaczony dla Seniorów z terenu powiatu polickiego, w wieku  powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo.

Deklarację uczestnictwa można składać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2. Wszelkie informacje pod nr telefonu  913170228.