Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej

Ważne dla Mieszkańców Powiatu Polickiego!
Miło nam poinformować, że ogłaszamy nabór do projektu pn.: „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”.  Liderem projektu jest Województwo Zachodniopomorskie – w imieniu którego realizatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Szczecinie. W imieniu Powiatu Polickiego zadania wykonywać będzie PCPR w Policach.
 
O projekcie:
Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 p.n. „Zintegrowane wsparcie dla rodzin i pieczy zastępczej na terenie województwa zachodniopomorskiego”. W ramach projektu w 6 powiatach województwa (powiaty: koszaliński, szczecinecki, policki, wałecki, choszczeński, łobeski) będą funkcjonować REGIONALNE AKADEMIE RODZINY.
Ideą projektu jest wzmacnianie rodzin i wspieranie ich w zakresie opiekuńczym na tyle, aby mogły wieść satysfakcjonujące życie rodzinne i dobrze wychowywać własne dzieci. W jego ramach funkcjonować będą szkoły dla rodziców, dziadków, singli, partnerów/narzeczonych. Ponadto projekt zakłada specjalistyczne poradnictwo terapeuty rodzinnego, prawnika, psychologa, mediatora oraz pedagoga.
 
Oferowane usługi:
 
Szkoła dla rodziców (podniesienie kompetencji wychowawczych)
Szkoła dla singli, narzeczonych i partnerów
Szkoła dla babć i dziadków
Mediacje rodzinne
Specjalistyczne poradnictwo (psycholog, terapeuta, prawnik, pedagog rodzinny)
Udział w grupach wsparcia i samopomocowych
Możliwość uczestnictwa w turnusach wyjazdowych aktywizujących dla rodzin
 
Oferujemy wsparcie i pogłębienie wiedzy i umiejętności  najmłodszym, młodym, dojrzałym i tym w jesieni życia.
 
Projekt będzie realizowany do końca 2018 roku.