Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS chce zaradzić przyczynie bezrobocia w powiecie polickim. Przyjmuje zgłoszenia osób z niepełnosprawnościami, które chcą zdobyć dyplom czeladniczy KUCHARZA lub CUKIERNIKA. Pół roku będzie trwało szkolenie i płatna praktyka oraz przygotowywanie do pracy tych, którzy chcą zdobyć niezależność finansową i zbudować aktywne zawodowo życie.

Najpierw odbywa się rozmowa z kandydata z ekspertem do szkoleń zawodowych, podczas której ustalamy potrzeby i trudności uczestnika projektu. Udzielamy wsparcia doradczego i psychologicznego, następnie kierujemy na szkolenie zawodowe, podczas którego kandydat nabędzie wiedzę i umiejętności by zdać egzamin czeladniczy – informuje Dorota Kamecka, wiceprezes ZaFOS. – Wiemy, że osoby z niepełnosprawnościami, to potencjał dla pracodawców. Ludzi z niepełnosprawności jest wiele i potrzeb w zakładach pracy też. Chcemy obie strony sensownie „połączyć”. Szczególnie w obliczu nowych trendów na rynku pracy, jakie obserwujemy w ostatnim czasie.

Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu polickiego ponad 
6 100 osób wyjeżdża do pracy do sąsiednich gmin. Tymczasem potrzeby lokalnego rynku są duże. W powiecie polickim jest 15 deficytowych zawodów, są to między innymi: dekarz, kucharz, cukiernik, przedstawiciel handlowy.

Wg. danych ze strony światwliczbach.pl na 1000 mieszkańców pracuje 213 osób. To bardzo mało, biorąc pod uwagę, że ponad 66% ludności powiatu, to osoby w wieku produkcyjnym. Mieszka tu więcej młodych, potencjalnie aktywnych zawodowo, niż w całym województwie zachodniopomorskim. Główne trzy przyczyny braku aktywności zawodowej
w regionie zachodniopomorskim, to przejście na emeryturę, brak kwalifikacji
i właśnie niepełnosprawność różnego typu

Często niepełnosprawność jest pozorną barierą w przyjęciu do pracy. - Zatrudniam osoby niepełnosprawne i bardzo cieszę się z ich efektów pracy. Kucharz i cukiernik, to nie są to zawody wymagające ukończenia wieloletnich studiów. Osoby z niepełnosprawnościami mogą im podołać. Jednak bez żadnych kwalifikacji, nie mogą ubiegać się o zatrudnienie. Dlatego nasze działania przystosowujące ich do pracy są ważne i potrzebne. Jestem o tym przekonana. – podkreśla Beata Karlińska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Prezes Zarządu Fundacji Chorych na Zanik Mięśni.

Zamiana” szkół zawodowych w Polsce na projekty szkoleniowe, to znane od lat zjawisko. Jakość szkoleń i wyniki egzaminów potwierdzają zdobyte przez kursantów dyplomy czeladnicze. Chcemy aby osoby z niepełnosprawnościami otrzymały kwalifikacje potwierdzone dyplomem, wierząc, że sprostają wymaganiom praktycznym i teoretycznym. Egzaminujemy przyszłych profesjonalistów od blisko 10 lat. Wiemy, że jak jest motywacja do podjęcia pracy, to dyplom jest osiągalny, a radość z jego uzyskania tym większa. - mówi Zbigniew Górnik, Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Szczecinie.

Strategia Rozwoju Powiatu Polickiego do 2020 roku w priorytecie VII zakłada podejmowanie działań zmierzających do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym tj. np. osobom z niepełnosprawnościami. Strategia określa jako pozytywne działania mające na celu integrację ze społeczeństwem osób wykluczonych i przywrócenie im zdolności lub możliwości zatrudnienia, a tym samym pracy zarobkowej. Kluczowe znaczenie ma także tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi adaptacyjnych form zatrudnienia.

***

Projekt „profesjONalista” – realizowany jest przez Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS przy udziale partnerów: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w okresie od sierpnia 2016 do sierpnia 2017 roku. W projekcie weźmie udział 20 osób z niepełnosprawnościami z powiatu polickiego.

Zachodniopomorskie Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS - to wspólnota organizacji socjalnych działających w województwie zachodniopomorskim. Istnieje od 2001r. Członkami Forum jest ponad 90 organizacji pozarządowych z regionu. Forum wspiera działalność statutową swych członków, którzy pracują na rzecz aktywizacji i reintegracji osób wykluczonych społecznie, osób dysfunkcyjnych, zagrożonych utratą pracy lub pozostających bez pracy, dyskryminowanych, niepełnosprawnych i starszych oraz bezdomnych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach zajmuje się ogólnie rzecz biorąc POMOCĄ, którą podzielono na: osoby niepełnosprawne, opiekę nad dziećmi i rodziną, interwencje kryzysowe, poradnictwo specjalistyczne, kombatantów. Posiada wieloletnie doświadczenie dotyczące aktywizacji społecznej i zawodowej. Osoby niepełnosprawne zgłaszające się do Centrum otrzymują szeroki zakres informacji na temat rehabilitacji społecznej, pomocy finansowej oraz turnusów rehabilitacyjnych.

Zachodniopomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości - misją Organizacji jest kształcenie, podwyższanie kwalifikacji zawodowych. Przeprowadzanie egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. ZIRiP posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji szkoleń zawodowych, podwyższaniu kwalifikacji zawodowych, przeprowadzaniu egzaminów czeladniczych i mistrzowskich. Ich działania i praca odbywają się z poszanowaniem prawa i godności. Mają na celu równanie do standardów europejskich i światowych. Potwierdzając kwalifikacje dyplomami i świadectwami czeladniczymi i mistrzowskimi, biorą odpowiedzialność za wizerunek naszego rzemiosła także poza  granicami kraju.

Dodatkowe informacje na stronie:

http://www.zafos.pl/2016/08/12/o-projekcie-profesjonalista/

pod nr tel. 091 812 09 12,
oraz adresami e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.