Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

W związku z niewystarczającą wysokością środków finansowych przekazanych przez PFRON w 2016 r., Zarząd Powiatu Polickiego przeznaczył 70 000 zł na dofinansowanie 7 lub 14-dniowych turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych lub rehabilitacji stacjonarnej dla osób niepełnosprawnych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz dzieci do 16 roku życia posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności.

Zapraszamy osoby niepełnosprawne mieszkające na terenie Powiatu Polickiego do składnia wniosków, które dostępne są w PCPR w Policach, Dział Aktywizacji Społecznej
i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ul. Szkolna 2 oraz  na stronie internetowej www.pcpr.police.pl.

Więcej informacji można uzyskać w Dziale Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ul Szkolna 2, tel. 91 317 02 28 wew. 25.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW UPŁYWA Z DNIEM 31 MAJA 2016 r.