Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

Dom mieści się przy ul. Korczaka 17 w Policach , a głównym celem Dziennego Domu „Senior +” jest zapewnienie wsparcia dla osób powyżej 60 roku życia, nieaktywnych zawodowo, zamieszkałych na terenie Powiatu Polickiego. Działalność bieżąca Domu związana będzie m.in. z zapewnieniem i zagospodarowaniem przestrzeni m.in. do: wspólnych spotkań, gotowania, ćwiczeń i relaksu.

Jeżeli ukończyłeś 60 lat, mieszkasz na terenie Powiatu Polickiego,
pragniesz żyć w sposób twórczy i aktywny, chcesz pomóc sobie lub innym, zostań uczestnikiem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” – placówki wsparcia dziennego posiadającą infrastrukturę pozwalającą na aktywne spędzanie wolnego czasu, a także zaktywizowanie i zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe na rzecz środowiska lokalnego.

Planowany termin otwarcia Dziennego Domu „Senior +” – czerwiec 2016 r. Placówka będzie funkcjonowała od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00-17.00. Dom przeznaczony jest dla 16 seniorów. Rekrutacja odbędzie się w dniach 05-16 maja 2016r.,na podstawie formularza zgłoszeniowego dostępnego w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach przy ul. Szkolnej 2 ( pon.-czw. w godz 7.30-18.00; piątek w godz. 7.30-15.00) oraz do pobrania w wersji elektronicznej na stronie  www.pcpr.police.pl.

 

Podstawowy zakres usług świadczonych przez Dom obejmować będzie w szczególności:

1)    usługi socjalne, w tym opiekuńcze i posiłki;

2)    minimum trzy razy w miesiącu usługi edukacyjne, np. warsztaty komputerowe, zajęcia plastyczne, treningi pamięci, konsultacje lekarza geriatrii oraz gerontologa społecznego;

3)    minimum dwa razy w miesiącu usługi kulturalno-oświatowe, np. zajęcia biblioteczne, spotkania z kulturą, wyjścia do kina, teatru czy muzeum;

4)    minimum dwa razy w tygodniu usługi mające na celu zwiększenie aktywności ruchowej, np. ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia taneczne, joga itp. lub usługi kinezyterapii;

5)    minimum raz w miesiącu usługi rekreacyjno-integracyjne, np. pikniki, wycieczki, imprezy plenerowe, spotkania okolicznościowe itp.;

6)    usługi aktywizujące społecznie, w tym wolontariat międzypokoleniowy;

7)    usługi terapii zajęciowej grupowej i indywidualnej.

Korzystanie ze świadczeń Dziennego Domu „Senior +" będzie częściowo odpłatne. Opłata obejmuje korzystanie z miejsca pobytu wraz z wyżywieniem oraz usługi świadczone przez Dom. Wysokość opłat za pobyt ustalana będzie w drodze indywidualnych decyzji administracyjnych z uwzględnieniem sytuacji materialnej seniora i zakresu świadczonych usług. Zasady odpłatności za pobyt uczestników określi Uchwała Rady Powiatu w Policach, w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior-WIGOR” w Policach.

Osoby zainteresowane tą formą wsparcia prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach ul. Szkolna 2, tel. 603 083 020.

 

Zapraszamy  na Dni otwarte Dziennego Domu Senior-WIGOR 11 maja 2016r. w godz. 10.00-18.00 w siedzibie: Police ul. Korczaka 17.