Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

W dniach 22-26 lutego br. po raz drugi obchodzimy Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw w naszym Centrum.

Idea obchodów „Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw” zrodziła się w  roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości. Inicjatywa ta miała na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem i jest związana z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

 

W 2014 r. otworzyliśmy filię Oddziału Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości, w której dyżuruje  psycholog w każdą środę od 10.30 – 16.30 i czwartek w godzinach od 11.00-17.00 oraz prawnik w każdy czwartek w godzinach od 14.00-17.00.

Zakres przestępstw w których udzielana jest pomoc jest szeroki – od uszkodzenia ciała, pobicia, wypadku komunikacyjnego, poprzez groźby karalne, zgwałcenie, inne przeciwko wolności seksualnej, do przemocy w rodzinie,  nie alimentacji,  kradzieży, rozboju,  oszustwa uszkodzenie mienia i innych.

Serdecznie zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania w czasie trwania „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” z bezpłatnych  porad i konsultacji oferowanych  przez przedstawicieli takich służb i instytucji jak prokuratura, sąd, kancelaria komornicza i policja.

Szczegółowy rozkład dyżurów w załączniku.