Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach

500 zł na drugie dziecko dla każdej rodziny. Dla najbardziej ubogich również na pierwsze - zapewniała we wtorek w Szczecinie minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. W spotkaniu towarzyszył jej wojewoda zachodniopomorski Piotr Jania. Obecni byli przedstawiciele organizacji pozarządowych i instytuacji samorządowych. PCPR w Policach reprezentowała Beata Karlińska- dyrektor centrum.


W całej Polsce trwają konsultacje społeczne w sprawie programu „Rodzina 500 plus”. W środę, 20 stycznia w hali Azoty Arena odbyło się spotkanie Elżbiety Rafalskiej, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych z naszego regionu. Przez ponad dwie godziny trwała dyskusja na temat wątpliwości i uwag do tego rządowego projektu.

Największe kontrowersje wzbudziło kryterium dochodowe na pierwsze dziecko. - Rodzina otrzyma 500 złotych na pierwsze dziecko tylko wtedy, gdy jej dochód na osobę nie przekroczy 800 złotych. W przypadku dziecka niepełnosprawnego próg ten będzie wynosił 1,2 tys. zł - wyjaśniała Rafalska.

Obecni na konsultacjach  mieli wątpliwości, czy należy wspierać finansowo zamożne rodziny. Gorącą dyskusję wywołał również problem uznaniowości, kiedy otrzymane przez rodziny wsparcie będzie wydatkowane w sposób właściwy, a kiedy nie i w jaki sposób urzędnicy mają to weryfikować. Za przykład podano utrzymanie konia dla dziecka czy dofinasowanie wyjazdu do Tunezji. W tym zakresie pytań rodzi się wiele. - Jeśli pojawią się jakieś wątpliwości, to świadczenie będzie przekazywane w formie rzeczowej - precyzowała Rafalska. Według zapewnień minister, program „Rodzina 500 plus” ruszy już w kwietniu. Wypłacaniem 500 zł na dziecko mają się zająć urzędy gmin. To tam zainteresowani będą mogli składać wnioski. W związku z tym powstaną nowe stanowiska pracy dla urzędników. Pieniądze na procedury wdrażające nowy program ma przeznaczyć Ministerstwo Finansów. Rodziny będą miały 3 miesiące na złożenie wniosku. Jeśli program ruszy od 1 kwietnia- do końca czerwca będzie czas na złożenie dokumentów. Wsparcie będzie wypłacane wówczas z wyrównaniem od 1 kwietnia.

- 500 zł będzie realnym wsparciem dla polskich rodzin. Jest to precedens: po raz pierwszy powstaje ustawa, która jest adresowana do wszystkich- mówiła minister na spotkaniu.