Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

Bezpłatna pomoc dla osób pokrzywdzonych przestępstwem

W 2014r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach otwarto filię Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Od tej pory osoby, które doświadczyły przestępstwa mogą liczyć na bezpłatną pomoc:

·      psychologiczną, szczególnie w zakresie interwencji kryzysowej, udzielania konsultacji, wsparcia, psychoterapii;

·      prawną, obejmującą porady prawne, redagowanie pism urzędowych;

·      finansową, która obejmuje pokrywanie kosztów m.in. świadczeń zdrowotnych, bonów żywnościowych, transportu, związanych z edukacją, czasowego zakwaterowania, dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych za lokal mieszkalny czy zakupu odzieży i środków czystości.

Godziny urzędowania specjalistów OPOPP:

Prawnik – czwartki w godzinach od 14:00 do 17:00

Psycholog – środy w godzinach 10:30do 16:30oraz czwartki w godzinach 11:00 do17:00

Wizytę u specjalisty można umówić po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem telefonu: 91 317 02 28 lub91 42 40 700.