Dodatkowe środki finansowe z PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach informuje, iż posiada dodatkowe środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne lub/i środki pomocnicze, a także zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.