Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Ogłoszenia PCPR Police

Informacja o wyniku naboru na stanowisko prawnika

Informacja o wyniku naboru na stanowisko prawnika

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Informuje o wyniku naboru
na stanowisko:  Prawnik

W wyniku przeprowadzonego naboru na wyżej wymienione stanowisko została zatrudniona pani Grażyna Turska zamieszkała w Szczecinie, która spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o konkursie.

                          

Informacja o wynikach naboru na pełnienie funkcji Lidera społecznego

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na pełnienie funkcji Lidera społecznego, na wykonanie wyżej wymienionej usługi został wybrany Pan Jarosław Malesza, zamieszkały w Szczecinie.

Informacja o wynikach naboru na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego

Komisja Rekrutacyjna informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na pełnienie funkcji doradcy zawodowego, na wykonanie wyżej wymienionej usługi została wybrana Pani Maja Kornel, zamieszkała w Szczecinie.

Drugie ogłoszenie na pełnienie funkcji Animatora kultury

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza drugi nabór na pełnienie funkcji Animatora kultury.

Ogłoszenie na pełnienie funkcji Lidera społecznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na pełnienie funkcji Lidera społecznego.

Ogłoszenie na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na pełnienie funkcji Doradcy zawodowego.

Ogłoszenie na pełnienie funkcji Animatora kultury

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza nabór na pełnienie funkcji Animatora kultury.

Informacja o wynikach naboru na samodzielne stanowisko ds. projektów zewnętrznych

W wyniku przeprowadzonego naboru na samodzielne stanowisko ds. projektów zewnętrznych została wybrana Pani Małgorzata Marek-Ułasiewicz.

OGŁOSZENIE O NABORZE na samodzielne stanowisko ds. projektów zewnętrznych

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie w Policach poszukuje kandydatów na samodzielne stanowisko ds. projektów zewnętrznych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Drugie ogłoszenie o naborze na pełnienie funkcji Koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej

 

I. ZAMAWIAJĄCY

Powiatowe Centrum Pomocy  Rodzinie
ul. Tanowska 8,
72-010 Police

II. TRYB PROWADZENIA NABORU

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień podprogowych o wartości poniżej 30 000 euro.