Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Strategie i programy

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015 – 2020, zwany dalej „Programem”, jest dokumentem określającym i koordynującym działania w zakresie polityki społecznej Powiatu Polickiego, zwanego dalej „Powiatem”, ukierunkowanym na problemy osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Polickim

Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Polickim

Powiatowy program działań na rzecz dziecka

Powiatowy program działań na rzecz dziecka

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-2020

Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2016-2020

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polickim w latach 2017-2024

Strategia rozwiązywania problemów społecznych w powiecie polickim w latach 2017-2024