Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Pomoc osobom niepełnosprawnym

Sport, kultura, turystyka

SPORT, KULTURA, REKREACJA I TURYSTYKA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach udziela dofinansowania do wysokości 60 % do realizacji  tego zadania dla   osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej (organizacji pozarządowych) , które w terminie  do 30 listopada roku poprzedzającego realizację zadania złożą właściwy wniosek.

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Osoby niepełnosprawne mogą zwrócić się o pomoc do zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla ich miejsca zamieszkania.

Karty parkingowe

Informujemy, że zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1446) od dnia 01 lipca 2014 r. organem wydającym kartę parkingową osobie niepełnosprawnej lub placówce, zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych będzie Przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Kontakt

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach
Dział Aktywizacji Społecznej i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
ul. Szkolna 2, 72-010 Police

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.30 - 16.00
wtorek - czwartek: 7.30 - 15.30