Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Certyfikat obiektu przyjaznego osobom niepełnosprawnym

W celu wyróżnienia i uhonorowania działań podejmowanych i zrealizowanych przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki nie posiadające osobowości prawnej na rzecz dostępności obiektów dla osób niepełnosprawnych przyznaje się w Powiecie Polickim Certyfikaty Obiektów Przyjaznym Osobom Niepełnosprawnym.

Rodzaje certyfikatów:    
1. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym Ruchowo”
2. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego Osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Słuchu”.
3. „Certyfikat Obiektu Przyjaznego osobom Niepełnosprawnym z Uszkodzonym Narządem Wzroku”.

Certyfikaty przyznawane są na warunkach i zasadach określonych w „Regulaminie przyznawania certyfikatów obiektom przyjaznym osobom niepełnosprawnym”. W załączeniu wykaz obiektów powiatu polickiego którym zostały przyznane Certyfikaty.