Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Baner Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach, ul. Szkolna 2, 72-010 Police.

2.  Inspektorem ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach jest Pani Anna Pinińska-Sosna, tel. 91 42 40 700 wew. 202, adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

3.  Pani/Pana dane osobowe będą pozyskiwane i przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e RODO, w celu realizacji zadań ustawowych własnych i zleconych, realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Oznacza to, że dane te potrzebne są w szczególności do:

-        złożenia wniosku przez klienta,

-        zawarcia umów, wydania decyzji lub przekazania informacji,

-        dokonania rozliczeń,

-        prowadzenia zbiorów danych osobowych określonych przepisami prawa, w tym dla celów sprawozdawczości.

4.      Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane:

-        podmiotom upoważnionym do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa,

-        podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora lub na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych (tzw. podmioty przetwarzające).

5.      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 3, lecz nie krócej niż okres wskazanych w przepisach o archiwizacji.

6.      Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO.

8.    W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

10.  Podanie przez Panią/Panią danych osobowych jest:

-        warunkiem realizacji zadań przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach i wynika z przepisów prawa,

-        dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

11.  Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.